Home 2019September05
Rranki Raffles društvena kampanja

Rranki Raffles društvena kampanja

Feministička dokumentarna fotografkinja Franki Raffles (1955–94) promijenila je društvene stavove i kroz svoj rad iza leće i kroz kampanje za podizanje svijesti o nasilju nad ženama i djecom. Bio je jedan od osnivača dobrotvorne organizacije Zero Tolerancija početkom devedesetih i stvorio je impresivnu slikovnu kampanju kako bi skrenuo pozornost na mračne statistike o učestalosti muškog […]

Read More