Home 2019August13
Fotografiranje i prožimanje pervasifa

Fotografiranje i prožimanje pervasifa

Otkrivanjem fotografije vidjela se percepcija stvarnosti i blagostanja zauvijek. Ideja da se trenutak može uhvatiti u mikroskopskim detaljima poput toga u velikoj je mjeri u skladu s životom s elementima koji se pamte koji se tada uopće ne razmatraju, potpuno prilagođavajući načinu na koji bilježimo, izvještavamo i pamtimo važne i beznačajne događaje. Iako smo bili […]

Read More